"Ikona jest widzialnością niewidzialnego i nie mającego obrazu, ale przedstawianego

w sposób cielesny ze względu

na słabość naszego rozumienia"

Św. Jan Damasceński